Het relaas van Broadcom en VMware in een notendop

De overname van VMware door Broadcom en de wijzigingen die daaruit voortvloeien zet kwaad bloed bij partners en eindklanten.

Het relaas van Broadcom en VMware in een notendop

Een van de voorspellingen van Forrester voor 2024 was "twenty percent of VMware enterprise customers will escape the VMware stack". Dat zou zelfs wel eens een onderschatting kunnen zijn.

Wat vooraf ging

In het voorjaar van 2022 kondigde Broadcom aan om VMware over te willen nemen. Nadat een aantal wereldwijde regulatoren - na meer dan een jaar onderzoeken - daarvoor hun fiat hadden gegeven, werd de overname eind november 2023 gesloten voor $61 miljard. Een dag later prijkte er op verschillende VMware kantoren al het Broadcom logo; om maar te zeggen dat Broadcom er geen gras over liet groeien. Broadcom staat erom bekend om te focussen op hoge marges die te halen zijn bij de grote klanten. En dat gaat ten koste van de kleinere klanten.

In 2023 werden de VMware prijzen voor onder andere vSphere, vCloud, NSX en vSAN ook reeds een 10% verhoogd. Met de overname van Broadcom, zal het daar wellicht niet bij blijven.

In december 2023 kondigde Broadcom aan dat hun licentiemodel drastisch vereenvoudigd werd. Dat klopt; zo goed als alle licenties worden geschrapt en vervangen door abonnementen. Het doorlopende licentiemodel (met een eenmalige licentiekost) zal vervangen worden door een terugkerend abonnement.

De verkoop van de doorlopende licenties werd stopgezet. Samen met zo een licentie kocht men ook een ondersteuningspakket (voor onder andere security patches). Klanten die zulke doorlopende licenties met een ondersteuningspakket hadden, blijven wel nog toegang houden totdat het ondersteuningspakket afloopt.

Alle partnerovereenkomsten worden stopgezet

Alle VMware partners kregen eind december 2023 een e-mail dat VMware "excited" was om aan te kondigen dat hun partnerprogramma zal veranderen. Kort samengevat: alle huidig partner-contracten (dat zijn er wereldwijd ~4000) worden in februari 2024 stopgezet en alleen partners die van VMware een uitnodiging krijgen, zullen nog kunnen deelnemen aan het nieuwe partnerprogramma. Aangezien Broadcom wilt focussen op omzet bij grote klanten, is het zeer onduidelijk wat dit wilt zeggen voor de kleinere partners die alleen KMO's in hun portefeuille hebben zitten.

Ook het partnerprogramma voor 'Cloud Service Providers' wordt eind april 2024 stopgezet. Daarmee konden cloud leveranciers VMware producten verkopen. Net zoals het partnerprogramma voor resellers, zal ook voor deze groep een nieuw partnerprogramma op poten gezet worden; maar dat is nog koffiedik kijken. Voor deze cloud leveranciers en hun klanten breekt dus ook een periode van onduidelijkheid aan.

Wat nu?

Niet enkel voor partners is het nog een aantal weken bang afwachten op meer duidelijkheid of zij al dat niet partner/reseller kunnen blijven en tegen welke voorwaarden. Maar ook voor de eindklant is het onduidelijkheid troef over de nieuwe abonnementen, tegen welke prijs en of zij misschien op zoek moeten naar een nieuwe partner. Wie nu beslist om verder te gaan met VMware, tekent eigenlijk een blanco cheque. Dat die 61 miljard dollar die Broadcom voor VMware op tafel legde op de een of andere manier moet opbrengen, dat staat buiten kijf.

Het feit dat vele partners binnenkort plots zonder partnerovereenkomst zullen vallen en hun eindklanten verliezen, zal hen doen kijken naar andere virtualisatieproducten. Ook veel eindklanten die hun vertrouwde partner dreigen te verliezen en hun doorlopende licenties in abonnementen zien veranderen, zullen uitkijken naar een andere oplossing.

Onze tip

Ben jij als VMware partner of als eindklant getroffen door de wijzigingen? Bekijk dan zeker eens open source virtualisatieoplossingen zoals XCP-NG en Proxmox (waarover we al eens een uitgebreid artikel schreven). Wat je dat gaat kosten? De prijzen van Proxmox zijn duidelijk. Dat maakt het kinderlijk eenvoudig om zelf je eigen jaarlijkse licentiekost uit te rekenen. Zie je geen verschil tussen de functionaliteit van de pakketten? Klopt, er is ook geen functioneel verschil; je betaalt enkel een hoger bedrag voor een hoger type van ondersteuning.

Wij denken dat deze opschudding die Broadcom veroorzaakt heeft, zeker een goede zaak is voor de VMware concurrenten. Vastgeroeste VMware partners en klanten, worden nu uit noodzaak gedwongen om nieuwe horizonten te verkennen en andere producten te overwegen. Om een toekomstige 'vendor lock-in' te vermijden zullen er in vele bedrijven stemmen opgaan om te kijken naar open source oplossingen zoals Proxmox die met een track record van 15-jaar ook al hun stabiliteit bewezen hebben.